نام و نشان هر فردی شکل دهنده هویت وی می­باشد بنابراین امروزه پدران و مادران به دنبال اسم دختر و اسم پسر جدید و امروزی برای فرزندان تازه متولد شده خود هستند. چرا که هر نامی که برای فرزندان خود انتخاب می­نمایند از ابتدای تولد تا هنگامی­که از دنیا بروند با آن­ها خواهد بود. افزون […]